• Strada Griviței Nr. 11, Pitești
 • Luni - Vineri 9.00 - 20.00 / Sâmbătă 9.00-14.00

Achiztie-Optica-INIMII-moldova-pachet magazin/optica mobila

 

Către cei interesati,

CERERE OFERTĂ

Pentru achizitie

1.Achizitor: OPTICA INIMII MOLDOVA SRL

2.Sursa de finanțare:

3.Tip Achizitie: Furnizare/Servicii

4.Procedură: Achizitie directa

5.Cod CPV : Nu este cazul.

Necesitatea achizitiei: Pentru implementarea planului de afaceri [Optica INIMII MOLDOVA] pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului IUS SMART

7.Necesar de achizitionat:

Rezumat cheltuieli – pachet necesar magazin optica:

 

 • Hartie recicalta – 20 topuri = 9,62 * 20 buc = 192,4 lei
 • Trusa de prim ajutor – 1 buc- 220 lei
 • Stingatoare sediu – 2buc – 135 lei * 2 buc= 270 lei
 • Produse curațenie și dezinfectant – 1 set – 282,89 lei
 • Imprimanta sediu +set cartuse/tonere/cerneala – 1000 lei
 • Pliante – 10.000 buc – 750 lei
 • Autorizare taxa ANMDMR – 3500 lei pt distributie dispozitive medicale.
 • Servicii de DDD-deratizare-deinfectie-dezinsectie – 260 lei
 • Achizitie – set lumini sediu (spoturi, sine, panouri sandwich) – 1.280,12 lei
 • Trusa clesti,incalzitor, unelte,etc. – 1613,64 lei
 • Hartie cartonata 50 lei/buc * 9 buc (topuri) = 450 lei
 • Plicuri C5 – 1000 buc- 250 lei
 • 1 buc laptop – 3000 lei pentru optica mobila (personal proiect)

Total PACHET necesar magazin optica – 13.160,04 lei , tva inclus.

 

Locul depunerii ofertelor –  prin e-mail la adresa opticainimii@gmail.com

Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

 

Optica INIMII Moldova SRL, vă încurajează să trimiteți cea mai avantajoasă oferta economică, având în vedere că nu vor mai exista alte runde de negocieri. Această etapă reprezintă ultima etapă in vederea selecției ofertantului.

 

Menționăm locația de implementare: Mun. Iași, str. Vasile Lupu nr. 89, bl. V2, sc. A, Parter, ap. 2, județ. IAȘI.
Informații suplimentare și clarificări pot fi solicitate la numărul de telefon 0 746 882 025 sau la adresa de email opticainimii@gmail.com

 

Reprezentant legal,

Matei MACUC

Optica INIMII MOLDOVA SRL.

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Componenta 1: Innotech Student

O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103