• Strada Griviței Nr. 11, Pitești
  • Luni - Vineri 9.00 - 20.00 / Sâmbătă 9.00-14.00

Achizitie- Pachet dotare sediu (sistem securitate)

Către cei interesanti,

CERERE OFERTĂ

Pentru achizitie Pachet dotare sediu (sistem securitate)

1.Achizitor: OPTICA INIMII MOLDOVA SRL

2.Sursa de finanțare:

3.Tip Achizitie: Furnizare/Servicii

4.Procedură: Achizitie directa

5.Cod CPV :

CPV: 35125300-2 – Camere video de securitate

CPV: 31625300-6 Sisteme de alarma antiefractie

CPV: 90711100-5 EVALUARE ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA.

6.Necesitatea achizitiei: Pentru implementarea planului de afaceri [Optica INIMII MOLDOVA] pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului IUS SMART

7.Necesar de achizitionat:

Nr.Crt. Denumire echipament/serviu achizitionat Specificatii tehnie minimale Rolul si functiune echipament
1 Pachet dotare sediu (sistem securitate)

 

 

1. Sistem de securitate video (dvr 8 canale minim 4 megapixeli, hdd 2tb, 5 camere video rezolutie minim 2 megapixeli, 5 doze derivatie, 10 videobalun-uri, sursa alimentare, sursa neintreruptibila, cutie metalica sau rack pentru amplasarea și securizarea echipamentelor , cablu f/utp, conectori alimentare, accesorii montaj): 1 buc ( 1 sisteme)

2. Sistem de detecție și avertizare la efractie (centrala alarma + cutie + transformator + acumulator ,  tastatura, sirena exterior + acumulator , 5 detectori de mișcare, buton panica fix cu reținere, sirena interior, contact magnetic, comunicator IP sau GPRS , cablu alarma, material marunt): 1 buc ( 1 sisteme)

3. Analiza de risc: 1 buc

 

 

 

Asigurarea securității prin montarea unui sistem video, alături de un sistem de detectie si avertizare la efractie.

Menținerea in condiții optime și normale a echipamentelor de lucru, siguranța personalului și a gestiunii de rame și ochelari.

 

 

 

 

8.Valoarea estimata a achiziţiei – 5000 lei fara tva, 5950 lei, tva inclus din subventie, diferenta suportată din fonduri proprii. In nota de determinare a valorii estimate, avem 7.099,04 lei fara tva, respectiv 8.447,85 de lei cu TVA inclus.

9.Locul depunerii ofertelor –  prin e-mail la adresa opticainimii@gmail.com

10.Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

  1. Data limită de depunere a ofertelor – 12.04.2023, ora 16.00
  2. Data și ora deschiderii ofertelor – 12.04.2023, ora 17:00

13.Informații suplimentare și clarificări pot fi solicitate la numărul de telefon 0 746 882 025 sau la adresa de email opticainimii@gmail.com

 

Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Transmiterea ofertei nu creează obligația achizitorului de a vă selecta.

Optica INIMII Moldova SRL, vă încurajează să trimiteți cea mai avantajoasă oferta economică, având în vedere că nu vor mai exista alte runde de negocieri.

 

Reprezentant legal,

Matei MACUC

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Componenta 1: Innotech Student

O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103

 

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.