• Strada Griviței Nr. 11, Pitești
  • Luni - Vineri 9.00 - 20.00 / Sâmbătă 9.00-14.00

Achizitie-OpticaINIMII-Moldova-Mobilier-Suport-ochelari

Către cei interesati,

CERERE OFERTĂ

Pentru achizitie Pachet mobilier + suport ochelari

1.Achizitor: OPTICA INIMII MOLDOVA SRL

2.Sursa de finanțare:

3.Tip Achizitie: Furnizare

4.Procedură: Achizitie directa

5.Cod CPV :

CPV 39120000-9

CPV 39121100-4 Dulapuri

6.Necesitatea achizitiei: Pentru implementarea planului de afaceri [Optica INIMII MOLDOVA] pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului IUS SMART

7.Necesar de achizitionat:

Nr.Crt. Denumire echipament/serviu achizitionat Specificatii tehnie minimale Rolul si functiune echipament
1 Pachet mobilier + suport ochelari  

8 comode

1 birou receptie

2 scaune birou

1 dulap

20 sisteme expunere ochelari (suport ochelari) 20 pozitii

 

 

 

 

 

Mobilier necesar magazinului de optica medicală. Sistemele de expunere ochelari(suport ochelari) sunt necesare pentru a putea comercializa dispozitivele medicale (rame+lentile)

 

8.Valoarea estimata a achiziţiei – 10.000 Lei fara TVA și respectiv 11900Lei cu TVA.

9.Locul depunerii ofertelor –  prin e-mail la adresa opticainimii@gmail.com

10.Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

  1. Data limită de depunere a ofertelor – 12.04.2023, ora 16.00
  2. Data și ora deschiderii ofertelor – 12.04.2023, ora 17:00

13.Informații suplimentare și clarificări pot fi solicitate la numărul de telefon 0 746 882 025 sau la adresa de email opticainimii@gmail.com

 

Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Transmiterea ofertei nu creează obligația achizitorului de a vă selecta.

 

Optica INIMII Moldova SRL, vă încurajează să trimiteți cea mai avantajoasă oferta economică, având în vedere că nu vor mai exista alte runde de negocieri. Această etapă reprezintă ultima etapă in vederea selecției ofertantului.

 

 

Reprezentant legal,

Matei MACUC

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Componenta 1: Innotech Student

O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.