• Strada Griviței Nr. 11, Pitești
  • Luni - Vineri 9.00 - 20.00 / Sâmbătă 9.00-14.00

Achizitie echipamente montaj -OPTICA-INIMII-MOLDOVA

CERERE OFERTĂ

Pentru achizitie echipamente Pachet aparatura tehnica/medical – montaj (Masina de slefuit lentile, Lensmetru )

1.Achizitor: OPTICA INIMII MOLDOVA SRL

2.Sursa de finanțare:

3.Tip Achizitie: Furnizare

4.Procedură: Achizitie directa

5.Cod CPV : cod cpv 01500000-1 masini si utilaje

6.Necesitatea achizitiei: Pentru implementarea planului de afaceri [Optica INIMII MOLDOVA] pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului IUS SMART

7.Necesar de achizitionat:

Pachet aparatura tehnica/medical – montaj (Masina de slefuit lentile, Lensmetru )

 

 

Masina de slefuit lentile

sau echivalent

 

Operaţii: Degroşare, Finisare, Superfinisare (lustruire).

 Tipuri de prelucrări: Faţet tip V, Faţet plan, Canal.

 Tipuri de materiale prelucrate: toate tipurile de lentile din material organic precum

şi cele minerale.

 Programe de prelucrare speciale pentru lentile sensibile şi cu tratamente de tip

hidrofob.

 Scaner automat cu palpator 4D (3D + grosimea ramei şi poziționarea canalului) şi

prindere manuală a ramei.

 Scanare FOTOGRAFICĂ de mare viteză.

 Centrator/blocator manual cu sistem de vizualizare prin intermediul unei camere digitale fără erori de paralaxă sau prismatice.

 Vizualizarea gravajelor la lentilele progresive.

 Interfață cu ecran color tactil de înaltă rezoluție

 Modificare dimensională de formă

 Creare liberă de forme cu ajutorului softului integrat Shape Creator

 Bază de date cu lucrări şi forme, sau echivalent

 

 Lensmetru automat LM-7P, i +25D.

Lentile de contact intre -25D si +25D.

Imprimanta termica incorporata.

Sau echivalent

 

Asigura slefuirea lentilor standard către necesarul pacientului și le taie pe dimsensiunea corespunzatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masoara lentile pentru a putea fi centrate si montate conform prescriptiei pacientilor.

 

 

8.Valoarea estimata a achiziţiei – 90548,38  Lei fara TVA și respectiv 107752,57 Lei cu TVA.

9.Locul depunerii ofertelor –  prin e-mail la adresa opticainimii@gmail.com

10.Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

  1. Data limită de depunere a ofertelor – 20.03.2023, ora 16.00
  2. Data și ora deschiderii ofertelor – 20.03.2023, ora 17:00

13.Informații suplimentare și clarificări pot fi solicitate la numărul de telefon 0 746 882 025 sau la adresa de email opticainimii@gmail.com

Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Transmiterea ofertei nu creează obligația achizitorului de a vă selecta.

Reprezentant legal,

Matei MACUC

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Componenta 1: Innotech Student

O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.